Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Fyrlykt’

Denne teksten er gjengitt på lykta, med noen endringer. Initiativtakeren til restaurering av lykta er Arne Arnesen. Han er også forfatteren bak originalteksten. Lykta står i dag på Elvejorda i en forfatning som ikke skulle tilsi at den er godt over 100 år gammel.

__________________

Lykta ble opprinnelig oppført i Holmenvær i 1892, da som midlertidig lykthus. Da nytt lykthus av jern ble oppført der i 1911, ble den gamle solgt til Joakim Arnesen for kr. 15.-

Sammen med sin sønn Agnar fraktet han den til Elvejord og satte de på sin eiendom Vangen, hvor han brukte den som et slags lysthus om sommeren. Her tok han sin morgenkaffe, og med jevne mellomrom sov han også ettermiddagsluren sin her.

Etter hans død i 1931 ble det dårlig med vedlikehold. Lykta forfalt etter hvert, og ble til slutt avskrevet og overlatt til naturen.

I 1995 kom tilfeldigvis en representant fra Troms fylkeskommunes kulturavdeling til Elvejord. Etter å ha hørt historien om lykta ble det slått fast at den var verneverdig, og det ble anbefalt at det ble søkt om økonomisk tilskudd for å sette den i opprinnelig stand. Så ble gjort, og tilskudd ble gitt fra fylkeskommunen. Uten denne økonomiske hjelpen, samt mange ukers arbeid somrene -96 og -97, hadde lykta sannsynligvis vært tapt for godt. I 2010 står lykta der, så når sitt opprinnelige utseende som det har vært mulig å få den.

Trappehellene er kommet til  fra en mølle som stod ute ved elva, og som ble brukt frem til i 1850-årene. Interiøret er en blanding av originalt og ting som er satt inn senere. Dette må kompletteres etter hvert som en kommer over innbo som hører til tidsperioden.

La lykta være et minne om Joakim Arnesen (1853-1931) og hans kone Henriette (1862-1942) som i 1887 kjøpte sin del av Elvejorda, kalt Vangen, og bodde her hele livet.

La oss håpe at lykta fortsatt tåler naturens belastning og ”står han av” i mange år fremover, selv om Vangen i likhet med mange andre småsteder, ser ut til å gå en unngåelig avfolket fremtid i møte.

Da dette ble skrevet i 1997-98 var det enda fastboende på Elvejorda. Den siste fastboende gikk bort i 2007, og eiendommene benyttes i dag som feriehus for etterkommerne av Joakim og Henriette.

I følge de opplysningene som har vært mulig å fremskaffe har følgende personer bodd på Elvejorda:

1610-1620: Gjert Gjertsen og Gilbert Scott

1620-1660: Ubebodd

1660 – 1675?: Jon Eriksen og Jon Olsen, senere Oluf Olsen

1680? – 1845: Ubebodd

1845-1850: Hans Petter Berg

18??- 1880: Johan Petter Danielsen

1880-1887: Ubebodd/ ”Elvejord – Jens”. Sannsynligvis sønn av Johan P. Danielsen.


Reklamer

Read Full Post »